Print Friendly
AAA
Nasz nowy projekt – Lubelski Uniwersytet Inspiracji!
Nasz nowy projekt – Lubelski Uniwersytet Inspiracji!
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L

Miło nam poinformować, że w ramach puli środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok, otrzymaliśmy finansowanie na realizację projektu pn. „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”. Projekt przewiduje stworzenie popularno-naukowego wortalu internetowego, a także realizację programów i projektów edukacyjnych dla mieszkańców  Lublina.

Projekt zakłada integrację lubelskiego środowiska akademickiego wokół idei Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji i będzie realizowany przy współpracy z lubelskimi uczelniami publicznymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku akademickim.

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Lublina w zakresie otwartego dostępu do zasobów wiedzy oraz materiałów edukacyjnych i naukowych, oferowanych przez lubelskie środowisko akademickie – niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia, statusu społeczno-ekonomicznego i kulturalnego.

Celami projektu są także: 

 • promocja oferty edukacyjnej i naukowej lubelskiego ośrodka akademickiego.
 • zapewnienie dostępu do bezpłatnych kursów e-learningowych z języka angielskiego oraz języka polskiego dla mieszkańców Miasta Lublin.
 • wsparcie młodzieży z lubelskich szkół w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • prezentacja potencjału Miasta Lublin, jako najlepszego miejsca do studiowania, pracy i życia.
 • podnoszenie prestiżu Miasta Lublin jako międzynarodowego ośrodka akademickiego.
 • integrację mieszkańców z lubelskim środowiskiem akademickim.
 • promocję osiągnięć naukowców i absolwentów lubelskich uczelni.
 • aktywizację różnych grup społecznych mieszkańców Lublina, pod kątem zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Wortal „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”

W ramach projektu stworzony zostanie nowoczesny wortal internetowy o charakterze popularno-naukowym pn. „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”.  Na wortalu w formie materiałów wideo, publikowane będą treści zarówno edukacyjne, jak i naukowe. Znajdą się w nim: wykłady, prezentacje czy pokazy prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, dostępny będzie również moduł nowoczesnych kursów e-learningowych z języka polskiego i angielskiego. Łącznie przygotowanych zostanie i bezpłatnie udostępnionych ponad 100 materiałów filmowych, tematyką nawiązujących do Lublina, jego historii, środków transportu, turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia czy czasu wolnego.

Zainspiruj się „Lublinem”

Ukazanie Lublina jako miasta najlepszego do studiowania, pracy i życia zapewni z kolei realizacja programu edukacyjnego „Zainspiruj się Lublinem”, dzięki któremu studenci oraz uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w trakcie 40 spotkań będą mogli m.in.: zapoznać się z ofertą edukacyjną lubelskich uczelni wyższych.

Projekt zakłada także wsparcie lubelskich uczniów w odpowiednim wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zorganizowanych zostanie 30 spotkań warsztatowych mających na celu określenie typów osobowości i predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Lublina.

Ponadto zorganizowanych zostanie 30 dyżurów z doradcami zawodowymi z Biur Karier lubelskich uczelni, przeprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Lublinie.

Badanie nt. oferty edukacyjnej lubelskiego ośrodka akademickiego

Projekt zakłada przeprowadzenie badań i opracowanie raportu dot. analizy oferty lubelskich uczelni. Opracowany zostanie raport zawierający analizę oferty edukacyjnej lubelskich uczelni, a także ocenę atrakcyjności Miasta Lublina jako miejsca do studiowania. Badania dotyczyć będą:

 • oceny oferty edukacyjnej lubelskich uczelni publicznych przez licealistów (maturzystów) oraz studentów;
 • preferencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z Lublina, co do miejsca studiowania (wskazanie kierunków migracji);
 • wskazania czynników determinujących uczniów do wyboru innego miejsca studiowania niż Miasto Lublin;
 • wskazania czynników determinujących uczniów do wyboru Miasta Lublin do studiowania (ocena atrakcyjności Miasta Lublin przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, studentów oraz studentów zagranicznych, w tym ocena czy liczba studentów zagranicznych i poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych zachęca/zniechęca do studiowania w Lublinie);
 • wskazania czynników mogących wpłynąć na decyzje uczniów co do wyboru lubelskiej uczelni;
 • oceny atrakcyjności lubelskiego rynku pracy z perspektywy uczniów i studentów, w tym studentów cudzoziemców;
 • uzyskania studenckiej oceny Lublina jako miasta do rozwoju biznesu/przedsiębiorczości.

Opracowany raport posłuży dostosowaniu oferty edukacyjnej miasta Lublin do zmieniających się potrzeb młodych mieszkańców.

Program rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży

Projekt “Lubelski Uniwersytet Inspiracji”przewiduje także organizację spotkań z ekspertami i praktykami biznesu w ramach wspierania edukacji ekonomicznej. Zorganizowany zostanie cykl min. 40 spotkań/wykładów, podczas których uczestnicy poznają praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkania będą kierowane zarówno do studentów lubelskich uczelni, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina.

Program Liderów Organizacyjnych

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie programu Liderów Organizacyjnych, który ma na celu zrzeszenie min. 40 uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów lubelskich uczelni wyższych, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie, kreatywność i innowacyjność wyróżniają się na płaszczyźnie społecznej, edukacyjnej, artystycznej lub sportowej. Grupa liderów organizacyjnych zostanie wyłoniona w drodze postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez profesjonalnego specjalistę ds. rekrutacji. Wybrani Liderzy będą promować Lublin jako najlepsze miejsce do rozwoju osobistego, a ich sylwetki wraz z osiągnięciami zostaną zamieszczone na wortalu edukacyjnym.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych w ramach „Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji”.

Szczegółowe informacje nt.  naszych działań opublikujemy wkrótce.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x