Print Friendly
AAA
Prawie 120 tys. złotych zebranych na remont sali widowiskowej!
Prawie 120 tys. złotych zebranych na remont sali widowiskowej!
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L

Fundacja Absolwentów UMCS na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji (nr 482/2013, 322/2014 oraz 2014/2105/OR), w dniach od 9 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku, przeprowadziła zbiórkę publiczną w ramach akcji społecznej pod nazwą “Absolwenci UMCS Swojej Chatce”. Celem przeprowadzonej zbiórki było pozyskanie środków finansowych na przebudowę i remont sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

.
„Absolwenci UMCS Swojej Chatce” to akcja społeczna zainicjowana przez absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skierowana była do wszystkich osób, które chciały wesprzeć działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności sali widowiskowej „Chatki Żaka” (więcej o akcji). W ramach publicznej zbiórki pieniędzy, realizowanej pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prowadzona była sprzedaż cegiełek wartościowych (o nominałach: 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł) oraz zbiórki datków do puszek kwestarskich. Ponadto darczyńcy mieli możliwość wparcia akcji poprzez wpłaty na konto akcji (także za pośrednictwem aplikacji internetowej z modułem płatności on-line, znajdującej się na stronie Fundacji).

.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób ze środowiska akademickiego UMCS, a w szczególności Absolwentów, udało się zebrać kwotę 119 447,37 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 37/100 zł).

Zebrana kwota zgodnie z decyzją Ministra została przekazana na podstawie umowy – darowizny na rachunek bankowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zostanie wykorzystana przy planowanym remoncie sali widowiskowej Chatki Żaka.

.

Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w akcję i wsparły ją finansowo składamy serdeczne podziękowania!

Zapraszamy do zapoznania się z listą darczyńców (kliknij tutaj).

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x