Print Friendly
AAA
Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne:

Wszyscy uczestnicy szkolenia wezmą udział w szkoleniach miękkich (łącznie 72h/os.), na które składają się:

1. Szkolenie z zakresu świadomości kompetencji – diagnoza zasobów osobowościowych metodą MBTI® – 16h/os.
-osobisty potencjał zawod.-diagnoza zasobów osobowościowych metodą MBTI®-8h
-coaching grup.- sesja info zwrotnych i profilowanie ścieżki szkol. każdego UP-8h

2. Szkolenia dobrane indywidualnie dla uczestników projektu, w zależności od stwierdzonych deficytów kompetencji. (32h/os. spośród szkoleń wybranych z 5 modułów, w gr.10-os.)

Moduł I-Komunik. skoncentrowana na rozwiązaniach

1.Porozumiewanie się skoncentrowane na rozwiązaniach-16h
2.Budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem/klientem-8h

Moduł II -Personal branding
1.Budowanie wizerunku zawod.(autoprezentacja w syt. zawod.)-8h
2.Wystąpienia publicz.-8h
3.Kształt. kompet. przywód.-16h

Moduł III – Komunikacja w gr.
1.Praca z gr. w tym elementy przywództwa (dynamika pracy grup., rozwiązywanie
konfliktów)-16h
2.Mediacje i negocjacje w trudnych syt.-16h

Moduł IV – Trening komp. poznawczych
1.Warsztaty facylitacji Lego Serious Play® (myślenie kreatywne, poszerzanie perspektywy)-8h
2.Prowakacje strateg.– warsztaty strategi. myślenia -8h
3.Analiza i synteza – narzędzia poznawcze w rozwiąz. probl-8h

Moduł V – Inteligencja emocjonal.
Trening inteligencji emocjonal w oparciu o model EQ-i 2.0®(budowanie relacji interperson w
oparciu o empatię, zarządzanie stresem, podejmowanie decyzji, percepcja i ekspresja
siebie)-16h

3. Szkolenia w innowacyjnych  laboratoriach kształcenia kompetencji miękkich typu I-LAB – 24h/os

Wszyscy uczestnicy prjektu wezmą udział w szkoleniu w innowacyjnych laboratoriach typu I-LAB. Ww. szkol to metodologia kształt. komp. komunik., interpersonalnych i analittycznych z wykorzystaniem innowacyjnego środowiska dydaktycznego i metod pracy w gr. Metodyka pracy grup. w laboratorium innowacji oparta jest o zasady burzy mózgów, pozwalającej na twórcze rozwiązywanie dowolnego problemu sformułowanego w formie pytania. Nabycie przez studentów ww. kompetencje potwierdzane będzie certyfikatem. oraz certyfikatami w formie cyfrowej – znaczki kompetencji Open Badge.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x