Print Friendly
AAA
Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne

092415-logo-ue-i-funduszy-europejskich

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne:

 

  • Szkolenie z zakresu świadomości kompetencji – diagnoza zasobów osobowościowych metodą MBTI® (16h/grupa). W szkoleniu wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu i uzyskają min. 3 certyfikaty.

 

  • Dedykowane szkolenia obszarowe, dobierane do indywidualnych potrzeb rozwoju kompetencji każdego uczestnika (56 h/osoba). W ramach szkoleń dedykowanych uczestnik projektu ma do wyboru jeden lub kilka modułów:

 

Moduł I – komunikacja z pacjentem

1. Porozumiewanie się skoncentrowane na rozwiązaniach-16h
2. Motywowanie pacjentów w procesie zdrowienia –16h
3. Dawanie wsparcia i podejmowanie interwencji w syt. kryzys.- 8h
4. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami kognitywnymi-16h

Moduł II – inteligencja emocjonalna

1. Trening inteligencji emocj. w oparciu o model EQ-i 2.0-16h

Moduł III – postawy społeczne

1. Odpowiedzialność etyczna i społ. w służbie zdrowia-8h
2. Perspektywa równościowa i polityka antydyskrym.-8h
3. Wykluczanie społ.–budowanie postaw rozumienia i wrażliwości-8h

Moduł IV – praca w trudnych warunkach, radzenie sobie ze stresem

Moduł V – automotywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x