Print Friendly
AAA
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L
Fundacja Absolwentów UMCS oferuje wsparcie dla jednostek organizacyjnych uczelni (katedr, zakładów, instytutów) i instytucji sektora szkolnictwa wyższego, a także dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i dotacji na inwestycje, realizację projektów rozwojowych, badawczych oraz edukacyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę od etapu wyszukania źródła finansowania, stworzenia koncepcji projektu po rozliczenie dotacji.
.

Nasza oferta ma charakter elastyczny, a zakres wsparcia Fundacji Absolwentów UMCS może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Partnera. Ze swojej strony zapewniamy skuteczność w działaniu, profesjonalne podejście do współpracy i wysoki standard świadczonych usług.

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i dotacji. Naszą najlepszą rekomendacją są projekty, które do tej pory zrealizowaliśmy, m.in.:

Projekt współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
„Akademia Wolontariatu Sportowego” – projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Organizowania działań na rzecz sportu akademickiego”,

Projekty finansowane z grantów UM Lublin:
• 5 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Chatka Blues Festival” (2011 – 2015),
• 4 edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej „Wschody” (2012 – 2015),
• 3 edycje „Lublin Blues Session” (2011 – 2013),
„Lublin sounds good” (2014),
• I edycja projektu „Wolontariat na Start!” (2015/2016).

Projekty naukowe finansowane ze środków Unii Europejskiej:
„Szkoła równych szans” (nr POKL.09.01.02-06-002/11),
„Budujemy siłę mikroprzedsiębiorstw” (nr POKL.08.01.01-06-553/12).

Obecnie Fundacja Absolwentów UMCS przygotowała projektGeo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy” (projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach PO WER, Działanie 3.1 – Program Rozwoju Kompetencji), który został zakwalifikowany do dalszego etapu w konkursie.

Pobierz ofertę pozyskiwania funduszy zewnętrznych w wersji PDF.

Zakres usług obejmuje m.in:

 • wyszukanie źródła finansowania dla konkretnego przedsięwzięcia,
 • opracowanie diagnozy dotyczącej możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla określonego podmiotu, w tym unijnych, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
 • prowadzenie negocjacji i przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • kompleksową realizację i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
  .

Ponadto oferujemy:

 • pozyskanie partnerów dla konkretnych projektów,
 • optymalizację kosztów związanych z realizacją projektów,
 • usługi doradcze i szkoleniowe,
 • wsparcie w działaniach promocyjnych.

Na pokrycie kosztów obsługi Fundacja Absolwentów UMCS pobiera prowizję (ustalaną indywidualnie z Zamawiającym), której wysokość zależy od zakresu usług.

Oferta ma charakter elastyczny i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i potrzeby.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Fundacji Absolwentów UMCS!

Fundacja Absolwentów UMCS
ul. Dobrzańskiego 1/1.2
20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl
tel. (81) 822-85-54

Godziny pracy biura: 8.00 - 16.00

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x