Print Friendly
AAA
O nas

Fundacja Absolwentów UMCS powstała w 2008 r. i działa na rzecz środowiska akademickiego w Polsce, w tym w szczególności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz lubelskiego ośrodka akademickiego. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się organizacją, której funkcjonowanie opiera się na doświadczeniach i najlepszych wzorcach wypracowanych przez podobne organizacje w kraju i za granicą. Przedmiotem naszej działalności są projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne i sportowe, których celem jest m.in.: integracja społeczności akademickich, rozwój i promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Lublina jako ośrodka akademickiego.

Potencjał naszej o Fundacji oparty jest na wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu, w którego skład wchodzą absolwenci, pracownicy lubelskich uczelni, wykładowcy akademiccy oraz specjaliści, którzy od wielu lat działają w środowisku akademickim.

Fundacja Absolwentów UMCS

Zespół:

Arkadiusz Wronowski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sąsiadek – Wiceprezes Zarządu

Joanna Wasąg – Kierownik Biura

Klaudia Kowal – Młodszy specjalista ds. Promocji

 .

Czym się zajmujemy?

 .
Popularyzujemy naukę i promujemy ofertę lubelskiego ośrodka akademickiego poprzez realizacje projektu pn. “Lubelski Uniwersytet Inspiracji”.
 .
Integrujemy środowisko absolwentów naszej Alma Mater poprzez:
 • organizację zjazdów absolwenckich;
 • organizację uroczystego ukończenia studiów – Absolutoria UMCS;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe Programu Absolwent UMCS.
 .
Wspieramy sport i kulturę akademicką:
 • prowadzimy Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin;
 • wspieramy finansowo i organizacyjnie KU AZS UMCS;
 • organizujemy Chatka Blues Festiwal;
 • organizujemy imprezy kulturalne w klubie Rock Bar;
 • wspieramy promocję amatorskich zespołów rockowych.
 .
Działamy na rzecz studentów oraz organizacji studenckich:
 • fundujemy nagrody dla najlepszych absolwentów UMCS;
 • organizujemy wolontariat sportowy dla studentów;
 • wspieramy projekty realizowane przez studentów oraz organizacje studenckie np. konferencje, prace dyplomowe itp.;
 • realizujemy projekty edukacyjne mające na celu podnoszenie kompetencji studentów (np. projekt Geo 4 Work),
 • promujemy osiągnięcia studentów, absolwentów i pracowników UMCS w kraju i za granicą.
.
Wspieramy i organizujemy akcje charytatywne na rzecz studentów i pracowników UMCS, np.:
 • zbiórka publiczna w ramach akcji „Absolwenci UMCS Swojej Chatce”;
 • zbiórka publiczna w ramach akcji „60 Tysięcy Kroków”;
 • zbiórka na renowację pomnika Marii Curie-Skłodowskiej;
 • Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
 • impreza charytatywna w ramach akcji „Moto Weekend dla Kuby”.
 .
Prowadzimy działalność fundraisingową – pozyskujemy fundusze od darczyńców i sponsorów na realizacje celów statutowych.
 .
Prowadzimy pub studencki Rock Bar:
 • Rock Bar to jeden z najpopularniejszych lokali w Lublinie, miejsce spotkań i integracji różnych ludzi, talentów i idei artystycznych.
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x