Print Friendly
AAA
O nas

Fundacja Absolwentów UMCS powstała w 2008 r. i działa na rzecz środowiska akademickiego w Polsce, w tym w szczególności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz lubelskiego ośrodka akademickiego. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się organizacją, której funkcjonowanie opiera się na doświadczeniach i najlepszych wzorcach wypracowanych przez podobne organizacje w kraju i za granicą. Przedmiotem naszej działalności są projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne i sportowe, których celem jest m.in.: integracja społeczności akademickich, rozwój i promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Lublina jako ośrodka akademickiego.

Potencjał naszej o Fundacji oparty jest na wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu, w którego skład wchodzą absolwenci, pracownicy lubelskich uczelni, wykładowcy akademiccy oraz specjaliści, którzy od wielu lat działają w środowisku akademickim.

Fundacja Absolwentów UMCS

Czym się zajmujemy?

 

Integrujemy środowisko absolwentów naszej Alma Mater poprzez:
 • organizację zjazdów absolwenckich;
 • organizację uroczystego ukończenia studiów – Absolutoria UMCS;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe Programu Absolwent UMCS.
 .
Wspieramy sport i kulturę akademicką:
 • sponsorujemy drużynę piłkarzy ręcznych AZS UMCS Lublin;
 • organizujemy i finansujemy festiwale: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody” oraz Chatka Blues Festiwal;
 • organizujemy wolontariat sportowy w Lublinie.
 .
Działamy na rzecz studentów oraz organizacji studenckich:
 • fundujemy nagrody dla najlepszych absolwentów UMCS;
 • organizujemy wolontariat sportowy dla studentów;
 • wspieramy projekty realizowane przez studentów oraz organizacje studenckie np. konferencje, prace dyplomowe itp.;
 • realizujemy projekty edukacyjne mające na celu podnoszenie kompetencji studentów (np. projekt Geo 4 Work),
 • promujemy osiągnięcia studentów, absolwentów i pracowników UMCS w kraju i za granicą.
.
Wspieramy organizacyjnie i finansowo akcje charytatywne na rzecz studentów i pracowników UMCS, np.:
 • zbiórka publiczna w ramach akcji „Absolwenci UMCS Swojej Chatce”;
 • zbiórka publiczna w ramach akcji „60 Tysięcy Kroków”;
 • imprezę charytatywna w ramach akcji „Moto Weekend dla Kuby”.
 .
Prowadzimy działalność fundraisingową – pozyskujemy fundusze od darczyńców i sponsorów na realizacje celów statutowych.

.

Współpracujemy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbliżona do celów Fundacji, takimi jak:
 • Polskie Stowarzyszenie Fundraisingowe;
 • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 • Rada Młodych Naukowców.

.

Wspieramy rozwój zawodowy absolwentów poprzez:
 • organizację staży absolwenckich;
 • organizację spotkań networkingowych.
 .
Prowadzimy pub studencki Rock Bar:
 • Rock Bar to jeden z najpopularniejszych lokali w Lublinie, miejsce spotkań i integracji różnych ludzi, talentów i idei artystycznych.
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x