Print Friendly
AAA
Nasza historia


W tym roku Fundacja Absolwentów UMCS obchodzi jubileusz 10-lecia swojego istnienia. To dla nas wzruszający moment, ale też idealny czas na podsumowanie całej dekady naszego życia zawodowego, jak również okazja, aby podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami i wspierali nas przez cały ten czas. Postanowiliśmy więc wrócić myślami do miejsc, ludzi i emocji, które towarzyszyły nam przez ostatnie 10 lat.

Jak to się wszystko zaczęło?

Cofnijmy się na moment w czasie… Rok 2008, jedna z auli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, studenci słuchają wykładu sędziego Johna Marshalla. Profesor mówi o funkcjonowaniu organizacji absolwenckich w Stanach Zjednoczonych, ich istotnej roli w rozwoju amerykańskich uczelni oraz ogromnym znaczeniu budowania relacji z absolwentami. Część studentów po raz pierwszy słyszy o idei fundraisingu w środowisku akademickim. Idea przedstawiona przez profesora Marshalla szybko znalazła swoich zwolenników w środowisku absolwentów UMCS i tak oto po niedługim czasie (w listopadzie 2008 roku) z inicjatywy Johna i Jamie Marshall – wielkich przyjaciół naszej Alma Mater, powstała Fundacja Absolwentów UMCS, która działa do dziś. Pierwszym prezesem zarządu FA UMCS została dr Jamie Lynn Marshall, pomysłodawczyni i Fundatorka naszej Fundacji. W Radzie zasiedli zaś absolwenci WPiA UMCS, którzy w czasie studiów uczęszczali na wykłady sędziego Johna Marshalla: prawnicy, adwokaci, radcowie prawni. Rok 2009 r. przyniósł zmiany – do Zarządu Fundacji dołączyli Arkadiusz Wronowski i Adam Szot, którym powierzone zostało zarządzanie naszą organizacją. Wkrótce potem do zespołu zarządzającego dołączyli również: Agnieszka Sąsiadek (która przez lata pełniła funkcję dyrektora zarządzającego), Marcin Gołębiowski, Wojciech Nowak, Magdalena Piotrowska oraz Joanna Szot. W Radzie Fundacji zasiadali zaś kadencyjne przedstawiciele Władz Uniwersytetu.

Początki

Początki naszej działalności to „nieśmiałe” projekty na rzecz społeczności akademickiej. Wigilia Uniwersytecka, Kalendarz Akademicki UMCS – to nasze pierwsze cykliczne przedsięwzięcia. Wszystko bez zasobów biurowych i własnego zaplecza organizacyjnego. Jednak dzięki wsparciu ówczesnych władz rektorskich w szczególności prof. Andrzeja Dąbrowskiego (rektora UMCS) oraz prof. Stanisława Michałowskiego (prorektora ds. studenckich) z roku na rok nasza działalność nabierała rozpędu.

Ważnym momentem dla Fundacji było otwarcie w 2009r. pubu studenckiego Rock Bar – kultowego miejsca spotkań studentów, absolwentów i pracowników nie tylko UMCS, ale również innych uczelni znajdujących się na miasteczku akademickim. Wkrótce „Rockowe serce miasteczka akademickiego” stało się jednym z najpopularniejszych lubelskich pubów studenckich w muzycznym klimacie i działa po dzień dzisiejszy. W tym samym roku wspólnie z Adamem Bartosiem podjęliśmy się organizacji Chatka Blues Festival. Dziś festiwal jest jednym z największych wydarzeń bluesowych w tej części Polski i prawdziwym świętem bluesa w Lublinie.

 

Dynamiczny rozwój naszego zespołu w kolejnych latach przełożył się na realizację wielu nowych przedsięwzięć, których celem było m.in.: integracja środowiska akademickiego UMCS, budowanie relacji Uczelni z absolwentami, rozwój kultury akademickiej czy promocja naszej Alma Mater. Aktywnie również zaangażowaliśmy się w organizację akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących studentów.

Z największych przedsięwzięć warto wskazać:  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Lublin Blues Session czy akcję charytatywna „Motoweekend dla Kuby”. Należy też wspomnieć o prestiżowych konferencjach, które mieliśmy przyjemność współorganizować w tym m.in.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ”Przemiany w państwie i prawie” czy Ogólnopolska Konferencja „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa” (WPIA UMCS).

Największą satysfakcję od samego początku dawały nam jednak projekty skierowane do absolwentów naszej Alma Mater. W związku z tym w roku 2010, 2011 (później jeszcze w 2017 r.) zorganizowaliśmy pierwsze andrzejkowe Bale Absolwentów UMCS, które były znakomitą okazją do spotkania się po latach. Zapoczątkowały one niejako modę na tego typu spotkania w środowisku akademickim UMCS.

Rok 2012 wspominamy z dumą oraz ze szczególnym sentymentem. To właśnie wtedy zapoczątkowaliśmy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nową, piękną, akademicką tradycję – Absolutoria UMCS, która trwa do dziś!

Przez kolejnych sześć lat zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie studiów na wszystkich wydziałach naszego Uniwersytetu. Od tamtej pory, studenci ostatnich lat studiów ubrani w odświętne togi i birety mają możliwość pożegnania się ze swoją Alma Mater w obecności swoich najbliższych, a wszystko to w niesamowitej, zapadającej na długo w pamięci atmosferze.

Dynamiczny rozwój i nowe wyzwania

Ostatnie cztery lata naszej działalności to ogromny skok organizacyjny naszej Fundacji, który umożliwił nam realizację zupełnie nowych, prestiżowych projektów nie tylko na rzecz Uczelni, ale także całego akademickiego Lublina. W naszym portfolio pojawiły się nowe projekty realizowane z konkursów ministerialnych oraz grantów miejskich w tym: „Lublin Sounds Good”, Akademia Wolontariatu Sportowego, Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, Lubelski Uniwersytet Inspiracji. Oprócz nich należy też wspomnieć akcję społeczną pod nazwą „Absolwenci Swojej Chatce”, której celem było pozyskanie środków finansowych na przebudowę i remont sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. W ramach przeprowadzonej akcji fundraisingowej udało się zebrać prawie 112 000 złotych.

W tym okresie, rozszerzyliśmy również naszą działalność o realizację projektów unijnych w ramach, których pozyskaliśmy łącznie 6 100 000 zł. Przez kolejne lata wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu zrealizowaliśmy projekty szkoleniowe, w których wzięło udział ponad 440 studentów, dla których przeprowadziliśmy niemal 3000 godzin szkoleniowych.

Na koniec warto wspomnieć o jednym z naszych najważniejszych działań statutowych, a mianowicie o „Nagrodzie im. Jamie Lynn Marshall dla najlepszych absolwentów UMCS’’. Od roku akademickiego 2015/2016 nasza Fundacja organizuje konkurs, w ramach którego wyłaniamy i nagradzamy jednorazowym stypendium absolwentów, którzy w trakcie studiów wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Minione 10 lat były czasem niekończącej się nauki, nowych doświadczeń, odważnych decyzji i działań zmierzających do zdobycia nieznanych wcześniej „szczytów”. W tym czasie nasza fundacja stała się najprężniej działającą organizacją absolwencką przy Uniwersytecie, fundacją rozpoznawalną w całym lubelskim środowisku akademickim oraz wyróżnianą przez zewnętrzne organizacje i instytucje (Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – 2017 r. oraz Wojewoda Lubelskie – 2018 r.).

Na naszej drodze poznaliśmy wiele wspaniałych i inspirujących osób, których nie sposób wymienić. Mieliśmy przyjemność współpracować z przedstawicielami Władz Uczelni, kadrą naukowo-dydaktyczną oraz administracyjną naszego Uniwersytetem czego efektem jest tak duża liczba różnorodnych projektów na naszym koncie – co warto podkreślić zakończona sukcesem. A wszystko to z myślą o naszej Alma Mater i naszym pięknym mieście Lublinie.

Podziękowania

Z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować Jamie oraz Johnowi Marshallom za Waszą inicjatywę, zaufanie oraz ogrom pozytywnej energii jaką nas obdarzaliście przez ostatnią dekadę. To dzięki Wam i Waszemu wsparciu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a Fundacja może pochwalić się tak okazałym dorobkiem.

Szczególnie serdecznie chcemy podziękować byłym i obecnym Władzom Uczelni, a w szczególności rektorom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. Stanisławowi Michałowskiemu oraz prof. Andrzejowi Dąbrowskiemu za okazane wsparcie organizacyjne i mentorskie oraz zaufanie jakim nas obdarzyli. Równie gorąco dziękujemy kierownictwu i pracownikom Centrum Promocji, Działu Organizacyjno-Prawnego, Centrum Kształcenia, ACK UMCS „Chatka Żaka”, Radia Centrum, TV UMCS, Biura Rozwoju Kompetencji, AZS UMCS Lublin oraz wszystkim pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za dotychczasową współpracę przy przedsięwzięciach na rzecz naszego Uniwersytetu.

Gorąco dziękujemy również Władzom naszego Miasta i Województwa za okazane wsparcie oraz wszystkim instytucjom i ich pracownikom za dotychczasową współpracę przy wielu ciekawych i inspirujących projektach na rzecz Regionu i naszej lokalnej społeczności.
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, partnerom biznesowym i darczyńcom za finansowe i organizacyjne wspieranie naszych inicjatyw. Dzięki Wam nasze działania były zawsze na możliwie najwyższym poziomie i kończyły się sukcesem.

Z akademickim pozdrowieniem

Zarząd i Pracownicy Fundacji Absolwentów UMCS

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x