Print Friendly
AAA
Jak aplikować?

Aby wziąć udział w Konkursie FA UMCS, należy:

1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
2. Wypełnić wniosek, który znajduje się tutaj
3. Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym:
a) kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończonych studiach,
b) kopia decyzji o przyjęciu lub zaświadczenie o przyjęciu na studia kolejnego stopnia,
c) średnia ocen z toku studiów – potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie o średniej lub kopia suplementu jeśli jest na nim ujęta średnia za cały okres studiów,
d) dokumenty będące potwierdzeniem osiągnięć uwzględnionych we wniosku zgodnie z wytycznymi ujętymi przy każdej grupie osiągnięć. Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy należy składać w kserokopiach.
e) list motywacyjny.

 

Skompletowany wniosek konkursowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Fundacji Absolwentów UMCS w terminie do 28 września 2018 r. godz. 16.00.
Wnioski składane bezpośrednio przyjmowane są: poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
Wnioski wysyłane pocztą: decyduje data stempla pocztowego.

Adres:
Fundacja Absolwentów UMCS
ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.12
20 – 325 Lublin

Kontakt w sprawie wniosków konkursowych:
Tel. (81) 822-85-54 / e-mail: biuro@faumcs.pl

 

 

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x