Print Friendly
AAA
Wolontariat na START!
Wolontariat na START!
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L
Projekt “Wolontariat na START” realizujemy we współpracy i przy finansowym wsparciu Miasta Lublin. Jest to kontynuacja działań na rzecz rozwoju wolontariatu sportowego, podjętych w ramach Akademii Wolontariatu Sportowego.

.

Idea i cel projektu

„Wolontariat na START” to nowa lokalna inicjatywa, skierowana do uczniów lubelskich gimnazjów i szkół średnich. Ideą projektu jest promowanie pozytywnych postaw w sporcie wśród młodzieży, poprzez wsparcie rozwoju wolontariatu sportowego na terenie Miasta Lublin. Dzięki projektowi swoje siły dla obopólnej korzyści mogą połączyć organizatorzy imprez sportowych na terenie Miasta Lublin oraz miłośnicy sportu, w tym uczniowie, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenia i przeżywać emocje, jakie może dać praca na rzecz rozwoju lubelskiego sportu. Celem projektu jest także stworzenie Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, skupiającego wolontariuszy zaangażowanych w organizację imprez i wydarzeń sportowych na terenie Miasta Lublin.

W ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-promocyjne propagujące ideę wolontariatu sportowego oraz zachęcające do włączenia się w tą formę aktywności poprzez udział w  wydarzeniach sportowych, organizowanych przez lubelskie kluby sportowe.

Głównym narzędziem służącym do realizacji projektu jest serwis Akademii Wolontariatu Sportowego: www.wolontariatsportowy.com, w którym znajduje się zakładka projektu “Wolontariat na START” oraz oferta Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin skierowana do wolontariuszy. Ponadto, serwis stanowi bazę wiedzy nt. wolontariatu sportowego i prezentuje korzyści wynikające z zaangażowania w tą formę aktywności społecznej. Wkrótce na stronie pojawią się nowe wydarzenia, w których wolontariusze będą mogli wziąć udział.

.

Założenia projektu:

  • utworzenie stałej grupy wolontariuszy, współpracujących z nowo utworzonym Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin oraz z lubelskimi klubami sportowymi przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie Miasta Lublin,
  • wzrost świadomości społecznej na temat wolontariatu sportowego i korzyści wynikających z tej formy aktywności,
  • promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych – wolontariatu sportowego,
  • upowszechnienie idei wolontariatu sportowego w środowisku szkolnym, w szczególności wśród uczniów lubelskich szkół średnich i gimnazjów,
  • aktywizacja uczniów do udziału w wolontariacie sportowym,
  • podniesienie poziomu wiedzy na temat wolontariatu sportowego i wskazania możliwości zaangażowania społecznego.

.

Działania podejmowane w ramach projektu

W ramach projektu “Wolontariat na START” Fundacja Absolwentów UMCS realizuje następujące zadania:

  • opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej,
  • przygotowanie materiałów promocyjnych,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w wybranych szkołach gimnazjalnych i szkołach średnich,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie.

.

Zachęcamy uczniów gimnazjów i szkół średnich do współpracy z Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin oraz do zapoznania się z jego ofertą, znajdującą się na stronie serwisu internetowego Akademii Wolontariatu Sportowego!

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x