Print Friendly
AAA
O kalendarzu

Od 2010 roku Fundacja Absolwentów UMCS wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej wydaje Kalendarz Akademicki UMCS. Koncepcja Kalendarza została opracowana z myślą o studentach pierwszego roku, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie swego rodzaju organizera, który z jednej strony łączyłby w sobie funkcję kalendarza i planera, z drugiej natomiast – informatora dotyczącego różnych aspektów życia studenckiego.

Kalendarz Akademicki UMCS

 

Przy współudziale finansowym i organizacyjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, do tej pory zostało wydanych sześć edycji Kalendarza Akademickiego, które każdego roku cieszą się ogromną popularnością, zarówno wśród studentów, jak również pracowników uczelni i absolwentów.
Kalendarz Akademicki UMCS w nakładzie ok. 7000 szt. co roku rozdawany jest studentom I roku studiów (na wszystkich kierunkach), w trakcie uroczystych immatrykulacji oraz podczas pierwszych dni nauki.

Pobierz elektroniczną wersję Kalendarza Akademickiego UMCS 2015

 

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x