Print Friendly
AAA
Najlepszy Absolwent UMCS
Najlepszy Absolwent UMCS

O konkursie

Konkurs FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS skierowany jest do studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2015 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

.

Nagroda

Laureaci Konkursu FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS uzyskają zaszczytny tytuł Absolwenta Roku w danej kategorii oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszego Absolwenta nastąpi nie później niż do 15 października, natomiast wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Nagrody w I edycji Konkursu FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS będą przyznawane w trzech kategoriach:
– Najlepszego Absolwenta Studiów I Stopnia,
– Najlepszego Absolwenta Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich,
– Najlepszego Studenta Obcokrajowca.

 .

Jaki jest nasz cel?

Celem Konkursu na Najlepszego Absolwenta UMCS jest wyłonienie i nagrodzenie szczególnie utalentowanych i ambitnych absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy wyróżnili się wśród społeczności studenckiej swoją działalnością naukową, sportową lub artystyczną, bądź szczególnym zaangażowaniem w życie Uczelni. Pragniemy promować najzdolniejszych absolwentów będących pasjonatami nauki, sportu i sztuki na dalszej drodze ich edukacji, a także wspierać w osiąganiu stawianych sobie celów.

Informacje dotyczące harmonogramu i sposobów aplikacji.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x