Print Friendly
AAA
Laureaci 2015
Laureaci 2015

.

.

Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów oraz osób wyróżnionych w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS 2015 w poszczególnych kategoriach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia:
Imię  nazwisko: Ernest Kolek
Wydział: Filozofii i Socjologii
Kierunek: filozofia
Średnia ocen: 4,85
Studia kontynuowane: II stopień, kierunek: filozofia
Sylwetka absolwenta:  

Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii. Oprócz wysokiej średniej ocen, uzyskanej w trakcie studiów, brał udział w pracach naukowo-badawczych.  Współautor patentu na obudowę komputera. Członek i aktywny działacz dwóch kół naukowych: MISH UMCS oraz Koła Kognitywistyki UMCS. Współorganizator dwóch konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz jednej konferencji ogólnopolskiej. W ramach programu Erasmus oraz Erasmus+ spędził 2 semestry w Finlandii, gdzie pracował jako wolontariusz, umacniając tym samym współpracę pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Uniwersytetem w Tampere. Uczestnik programu MOST, podczas którego godnie reprezentował UMCS. Dwukrotny stypendysta  Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendysta Marszałka Województwa. Na swoim koncie ma również wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinie sztuk walki w zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich:
Imię  nazwisko: Emil Chról
Wydział: Humanistyczny
Kierunek: filologia rosyjska
Średnia ocen: 4,91
Studia kontynuowane: doktoranckie, kierunek: neofilologia
Sylwetka absolwenta:  

Absolwent studiów II stopnia na Wydziale Humanistycznym, gdzie ukończył równolegle kilka specjalizacji, osiągając przy tym wysoką średnią ocen. Przez 2 semestry kontynuował naukę za granicą: w Briańskim Uniwersytecie Państwowym im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego oraz w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Autor 8 publikacji naukowych w języku rosyjskim. Aktywny działacz i przewodniczący koła naukowego rusycystów. Wziął udział w 17 konferencjach naukowych, w większości o zasięgu międzynarodowym, na których wystąpił z referatami. Laureat 3 międzynarodowych olimpiad językowych, zdobył również wyróżnienie w konkursie “Studencki Nobel 2015”. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego. Aktywny działacz na rzecz uniwersytetu oraz społeczności akademickiej UMCS.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent – obcokrajowiec:
Imię  nazwisko: Vitaliy Smygur
Wydział: Ekonomiczny
Kierunek: ekonomia
Średnia ocen: 4,37
Kontynuowane studia: II stopień, kierunek: ekonomia
Sylwetka absolwenta:  

Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Ekonomicznym.  Autor trzech publikacji naukowych, wydanych również za granicą. Członek Koła Naukowego Ekonomistów UMCS oraz Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS. Uczestnik i współorganizator 18 konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, na 6 z nich wystąpił z referatami. Zdobywca I miejsca w kategorii studiów licencjackich w międzynarodowym konkursie “Interstudent”. Włączał się w działalność wolontarystyczną w programie “Projektor” oraz w fundacji “Wolność i Demokracja”. Działał na rzecz Uniwersytetu, jako reprezentant UMCS podczas spotkań z zagranicznymi studentami na Wydziale Ekonomicznym oraz podczas kampanii promującej UMCS we Lwowie.

Dodatkowo wyróżnieni absolwenci:

Kategoria: najlepszy absolwent studiów I stopnia:
Imię  nazwisko: Magdalena Oronowicz
Wydział: Ekonomiczny
Kierunek: zarządzanie
Średnia ocen: 4,35
Studia kontynuowane: II stopień, kierunek: zarządzanie
Sylwetka absolwentki:  

Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Autorka 6 artykułów naukowych, w tym jednego wydanego w czasopiśmie branżowym. Brała udział w badaniach naukowych, przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Członek i Prezes Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą. Organizatorka 7 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, uczestniczka 8 konferencji jako prelegentka. Aktywna działaczka na rzecz UMCS, organizatorka licznych szkoleń i warsztatów.

Kategoria: najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich:
Imię  nazwisko: Marta Kostrzewa
Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Filologia polska
Średnia ocen: 4,60
Kontynuowane studia: doktoranckie, kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo polonistyczne
Sylwetka absolwentki:  

Absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Humanistycznym. Autorka 3 artykułów naukowych oraz wstępu do czasopisma studenckiego, współredaktorka tomu poezji. Uczestniczka studenckiego projektu naukowego, którego celem było wydanie książki oraz przedstawicielka studentów w radzie programowej powołanej przez Instytut Filologii Polskiej. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Polonistów i Studenckiego Koła Naukowego Edytorów, członek Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Teatrologów. Współorganizatorka 3 konferencji oraz 2 sympozjów naukowych. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim dorobku literackim posiada książkę “Miasto Obłąkanych” oraz scenariusz, na podstawie którego wystawiono przedstawienie teatralne. Współzałożycielka i prowadząca teatru studenckiego. Włączała się również w działalność organizacyjną i społeczną na rzecz UMCS, organizując m.in. obchody 70-lecia UMCS oraz aktywnie uczestnicząc w Drzwiach Otwartych UMCS.

Imię  nazwisko: Łukasz Bolesta
Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: prawo
Średnia ocen: 4,44
Kontynuowane studia: doktoranckie, kierunek: prawo
Sylwetka absolwenta:  

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji. Autor 13 publikacji i artykułów naukowych, w tym w czasopismach zagranicznych. Brał udział w międzynarodowym projekcie badawczym “Wschodniosłowiański Dialog Energetyczny”. Członek i aktywny działacz 6 studenckich kół naukowych. Uczestniczył w 42 konferencjach naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, na 22 z nich wygłosił referaty. Dwukrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego, a także zdobywca III miejsca w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym. Członek redakcji monografii naukowej i sekretarz redakcji studenckiego czasopisma naukowego. Aktywny działacz na rzecz społeczności UMCS, pracując jako wolontariusz w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS oraz organizując konferencje, zjazdy i konkursy. Wystąpił również w sztuce podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x