Print Friendly
AAA
Laureaci 2016
Laureaci 2016

.

.

Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów oraz osób wyróżnionych w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS 2016 w poszczególnych kategoriach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia:
Imię  nazwisko: Aleksandra Wróblewska
Wydział: Ekonomiczny
Kierunek: ekonomia
Średnia ocen: 4,67
Studia kontynuowane: II stopień, kierunek: ekonomia, zarządzanie
Sylwetka absolwenta:  

Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Oprócz wysokiej średniej ocen, uzyskanej w trakcie studiów, brała udział w pracy naukowo-badawczej. Uczestniczyła w ogólnopolskich Konferencjach Naukowych oraz zagranicznych – Słowenia, Włochy, czego efektem są publikacje naukowe. W ramach programu Erasmus+ spędziła semestr w Portugalii, gdzie aktywnie promowała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz kulturę polską (prowadzenie warsztatów). Dwukrotna stypendystka Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendystka Marszałka Województwa. W 2014 i 2015 r. laureatka w Grze Komunikacyjnej organizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu (odpowiednio II i I miejsce). Wolontariuszka w Placówce Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła”, gdzie prowadziła zajęcia komputerowe. Na swoim koncie posiada liczne działania organizacyjne na rzecz UMCS oraz swojego Wydziału. Przez 3 lata z ogromnym zaangażowaniem pełniła funkcję starosty swojego roku, co zostało wielokrotnie docenione przez jej rówieśników, kadrę dydaktyczną oraz władze wydziału. 

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich:
Imię  nazwisko: Marlena Stradomska
Wydział: Pedagogiki i Psychologii
Kierunek: psychologia
Średnia ocen: 4,25
Studia kontynuowane: doktoranckie, kierunek: psychologia i pedagogika
Sylwetka absolwenta:  

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wzięła udział w 58 Konferencjach Naukowych o zasięgu Ogólnopolskim, na których występowała z referatami lub posterami. Jej prace były wielokrotnie nagradzane lub wyróżniane. Autorka i współautorka 10 publikacji naukowych. Aktywna działaczka w  Kole Naukowym Psychologów UMCS, “Adesse”, “Quaero” . W ramach działalności kół pozyskiwała liczne granty, a później zajmowała się ich koordynacją (ok. 56 projektów). W roku akademickim 2015/2016 sprawowała funkcje studenta-stażysty w Instytucie Psychologii UMCS, gdzie uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych, brała udział w pracach badawczych oraz wykonywała parce administracyjne. Ponadto aktywna wolontariuszka w Klinice Psychiatrycznej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszeniu Potrzebującym. Pozostałe osiągnięcia naukowe : liczne certyfikaty, kursy doszkalające oraz szkolenia rozwijające zarówno kompetencje miękkie i twarde. 

 
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x