Print Friendly
AAA
Laureaci 2017
Laureaci 2017

.

.

Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów oraz osób wyróżnionych w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS 2017 w poszczególnych kategoriach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia:
Imię  nazwisko: Artur Potocki
Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: administracja
Średnia ocen: 4,02
Studia kontynuowane: II stopień, kierunek: administracja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji. Swoimi osiągnięciami wyróżnił się zarówno w kategorii naukowej jak i artystycznej. Brał udział w grupie badawczej, jest autorem 6 publikacji naukowych. Był organizatorem 15 ogólnopolskich konferencji naukowych, brał czynny udział w 8, podczas których zaprezentował swoje referaty. Członek licznych kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji: Koło Naukowe Prawników UMCS, Koło Naukowe Profesji Prawniczych UMCS, Koło Naukowe Prawa i Ochrony Zwierząt UMCS. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego – III miejsce. Artur Potocki wyróżnił się również na polu artystycznym: udział w sztuce teatralnej “Proces o czary” – sztuka wystawiana była kilkukrotnie min. na Lubelskim Festiwalu Nauki. Na swoim koncie posiada liczne działania organizacyjne na rzecz UMCS oraz swojego Wydziału (udział w spocie promującym WPiA, organizacja cyku spotkań z praktykami). Organizator konkursów, tj. “Konkurs Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich”. 

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich:
Imię  nazwisko: Paulina Kalita 
Wydział: Filozofii i Socjologii
Kierunek: filozofia
Średnia ocen: 4,65
Studia kontynuowane: doktoranckie, kierunek: filozofia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Sylwetka absolwenta: Absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii. Swoimi osiągnięciami wyróżniła się głównie na polu naukowym oraz społecznym. Brała udział w dwóch pracach naukowo-badawczych. Autorka 9 publikacji naukowych. Wzięła udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, na których występowała z referatami. Jest laureatką w 4 konkursach za prezentację najlepszego artykułu. W ramach działalności na rzecz UMCS organizowała konferencje naukowe oraz debaty naukowe. Była członkiem Rady Wydziału Filozofii i Socjologii oraz członkiem Rady Programowej Wydziału Filozofii i Socjologii w roku akademickim 2015/2016. Członek Koła Naukowego Etyków i Filozofów Kultury. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kilkukrotnie nagrodzona przez Marszałka Województwa. Pracę naukową łączy z działaniami społecznymi, tj. Asystent Osób Niepełnosprawnych – opieka dydaktyczna dwóch studentów WPiA czy wolontariat w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Ponadto Pani Paulina Kalita wszystkie podjęte działa godziła z drugim, równoległym kierunkiem na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (obecni IV rok – prawo). 

.

Dodatkowo wyróżnieni absolwenci:

Imię  nazwisko: Jakub Knurek 
Wydział: Biologii i Biotechnologii
Kierunek: biologia
Średnia ocen: 4,24
Studia kontynuowane: doktoranckie: nauki farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów II stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Swoimi osiągnięciami wyróżnił się zarówno w kategorii naukowej,artystycznej jak i sportowej. Jest autorem 8 publikacji naukowych. Brał udział w licznych konferencjach naukowych. Członek kół naukowych działających na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz Politologii. Czynne uczestnictwo w warsztatach nieobjętych programem nauczania. Brał udział w maratonach, półmaratonach. Członek Chóru Akademickiego. 

 

Imię  nazwisko: Natalia Kopik 
Wydział: Biologii i Biotechnologii
Kierunek: biologia
Średnia ocen: 4,21
Studia kontynuowane: doktoranckie: biotechnologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów II stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Swoimi osiągnięciami wyróżnił się głównie na polu naukowym. Autorka licznych publikacji naukowych. Brała czynny udział w konferencjach naukowych. Otrzymała zaproszenie do udziału w grupie badawczej na University of Idaho (Stany Zjednoczone). Ponadto wyróżniła się działalnością w kołach naukowych oraz  na rzecz UMCS.  
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x