Print Friendly
AAA
Laureaci 2018
Laureaci 2018

.

.

Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS 2017/2018 w poszczególnych kategoriach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

.

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia:
Imię  nazwisko: Katarzyna Tuszyńska
Wydział: Pedagogiki i Psychologii
Kierunek: pedagogika
Średnia ocen: 4,79
Studia kontynuowane: II stopień, kierunek: pedagogika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Sylwetka absolwenta:

Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Swoimi osiągnięciami wyróżniła się zarówno w kategorii naukowej jak i społecznej. Jest autorką 3 publikacji naukowych oraz brała czynny udział w konferencji naukowej. Przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów Opiekuńczych UMCS, członek Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS. Organizowała i prowadziła liczne projekty tj. “Przedsiębiorcze dzieciaki”, “Rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Lublina”. Na swoim koncie posiada liczne działania organizacyjne na rzecz UMCS (organizacja “Drzwi Otwartych”, reprezentacja UMCS podczas 2nd Erasmus Education Week). Ponadto wolontariuszka Centrum Aktywności Środowiskowej w Lublinie, a także bardzo aktywna działaczka na polu społecznym (organizacja i prowadzenie 12 wydarzeń związanych z rozwojem dzieci i młodzieży). 

Laureat w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich:
Imię  nazwisko: Karolina Trykacz 
Wydział: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
Kierunek: gospodarka przestrzenna 
Średnia ocen: 4,64
Studia kontynuowane: doktoranckie, kierunek: geografia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Sylwetka absolwenta: Absolwentka studiów II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Swoimi osiągnięciami wyróżniła się głównie na polu naukowym, społecznym, sportowym oraz działalnością międzynarodową. Brała udział w dziesięciu pracach naukowo-badawczych. Autorka 2 publikacji naukowych. Wzięła udział w 3 konferencjach naukowych, na których występowała z referatami oraz zorganizowała 4 konferencje. Wzięła udział w programie ERASMUS – Universiade de Lisbona, w ramach którego uczestniczyła w międzynarodowym seminarium Paths to Progress – YES Seminar (Estonia). Podczas seminarium dyskutowano i tworzono strategię YE’s Strategy 2016-2020. Realizowała międzynarodowy projekt Digital Storytelling For Real Rights w ramach programu „Youth in Action” (projekt miał na celu promocję świadomego obywatelstwa europejskiego oraz działania na rzecz praw człowieka) – Włochy. Członek Koła Naukowego Planistów “Smart City”.  Na swoim koncie posiada liczne działania organizacyjne na rzecz UMCS (organizacja i promocja podczas “Drzwi Otwartych” w latach 2014-2018, promocja wydziału na targach Edukacji i Pracy, organizacja XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki). Ponadto zawodniczka sekcji narciarskiej (narciarstwo alpejskie) KU AZS UMCS – reprezentowała klub na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego (5 miejsce w klasyfikacji drużynowej w AMP), a także była wolontariuszką w Europejskim Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw (organizacja wydarzeń o charakterze europejskim i międzynarodowym). 

.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x