Print Friendly
AAA
Uczestnicy

Do kogo jest skierowany jest konkurs?

.
W konkursie Fundacji Absolwentów UMCS mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2018 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie oraz kontynuują naukę na UMCS na kolejnym stopniu studiów. Wniosek konkursowy mogą złożyć osoby, które podczas studiów uzyskały co najmniej średnią ocen 4,0, przy czym średnia ocen stanowi jedynie kryterium dostępu do konkursu, nie jest punktowana przy ocenie wniosku. Ocenie konkursowej podlegają jedynie osiągnięcia dodatkowe zdobyte w trakcie całego toku studiów.

.

Kto może się aplikować w poszczególnych kategoriach?

 

 

Dowiedz się jak wziąć udział w konkursie klikając tutaj.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x