Print Friendly
AAA
O akcji

„Absolwenci UMCS Swojej Chatce” to akcja społeczna zainicjowana przez absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Została ona skierowana do wszystkich osób, które są gotowe wesprzeć działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

W ramach akcji prowadzona była publiczna zbiórka pieniędzy, realizowana pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UMCS. Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na przebudowę i remont sali widowiskowej „Chatki Żaka”, która zdaniem ekspertów jest jednym z najciekawszych obiektów architektonicznych okresu modernizmu w Lublinie.

Sala Widowiskowa ACK UMCS "Chatka Żaka"

Praktycznie nie ma absolwenta UMCS, który nie korzystałby z oferty kulturalnej prezentowanej przez Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”. To w niej zaczynały pracęznane lubelskie teatry studenckie: Gong 2, Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium i Scena 6. Odbywały się ważne festiwale: Studencka Wiosna Teatralna, Konfrontacje Młodego Teatru i Bakcynalia. Do dziś działa ambitne kino studyjne DKF „Bariera”. Z Akademickim Centrum Kultury związane są od lat: Zespół Tańca Ludowego, Orkiestra Św. Mikołaja, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus” oraz Chór Akademicki. To miejsce kulturotwórcze, otwarte na studentów i oferujące studentom bliski kontakt ze sztuką i szeroko rozumianą kulturą.

.

Początkowo, obiekt przy ul. Radziszewskiego 16 nosił nazwę: Dom Społeczno-Usługowy. Budynek został zaprojektowany przez Krystynę Różyską z krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowania MIASTOPROJEKT w latach 1958–1960Zdjęcie archiwalne ACK UMCS "Chatka Żaka", jako obiekt o funkcjach: stołówki studenckiej, teatru z widownią oraz pomieszczeń dla samorządu studentów i organizacji młodzieżowych. Obiekt oddawano do użytku w kilku etapach. Najwcześniej – w styczniu 1962 r. udostępniono stołówkę. Tego samego roku oddano do użytku administracyjno-usługową część budynku, a Rada Okręgowa ZSP (Zrzeszenia Studentów Polskich) ogłosiła konkurs na nazwę obiektu. Uroczystość nadania wyłonionej w konkursie nazwy „Chatka Żaka” odbyła się 9 marca 1963 r., z udziałem władz Uczelni: rektora G. L. Seidlera i prorektora N. Łubnickiego. Wydarzeniu towarzyszył występ chóru pod dyr. Tadeusza Chyły oraz otwarcie wystawy poświęconej sztuce ludowej. 23 października 1964 r., na 20-lecie UMCS, oddano do użytku ostatnią część – salę widowiskową liczącą 400 miejsc.

.

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” zbliża się obecnie do pięćdziesiąSala Widowiskowa w trakcie Festiwalu "Wschody" w 2012 rokutki. Przez całe dekady było miejscem kulturotwórczym, z którym związani byli artyści występujący dziś na największych scenach teatralnych i muzycznych Polski i Europy (m.in. Bajm, Budka Suflera, Michał Hochman, Teatr Prowizorium i wielu innych). To tutaj gromadziło się środowisko kultury alternatywnej, wolnego słowa i to tutaj odbywały się ważkie wydarzenia o charakterze artystycznym i społecznym. Budynek „Chatki Żaka” i znajdująca się w nim sala widowiskowa kryją w sobie wiele historii – tu wychowały się pokolenia studentów UMCS, na darmowej zupie i w artystycznej atmosferze. Takich historii się nie zapomina…

.

Nowy rozdział w historii „Chatki Żaka” rozpoczyna się z początkiem tego roku bildekademickiego, kiedy to studenci otrzymali Inkubator Medialno-Artystyczny. Oferuje on bogato wyposażoną salę multifunkcyjną, studio telewizyjne, nowoczesną siedzibę Radia Centrum, studio produkcyjne, multimedialne sale dydaktyczne.Wraz z budową Inkubatora przeprowadzono remont budynku „Chatki”. Dla przywrócenia jej pełnej świetności niezbędny jest generalny remont sali widowiskowej, w której od 1965 roku studenci mogli realizować swe kulturalne pasje i inicjatywy. Pragniemy to uczynić w wyniku realizacji projektu „Absolwenci UMCS swojej Chatce”.

.

Koszt remontu to prawie 7 milionów złotych. Kwota niebagatelna, biorąc pod uwagę liczne potrzeby nie tylko Uniwersytetu, ale i całego miasta. Ale z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, iż są to miliony, które warto zainwestować w naszą kulturalną przyszłość nowoczesnego społeczeństwa. Traktujemy też ten projekt jako budowanie społecznych więzi absolwentów i przyjaciół UMCS w roku jego 70-lecia.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x