Badanie integracji sensorycznej: Kto powinien je rozważyć i dlaczego

Badanie integracji sensorycznej: Kto powinien je rozważyć i dlaczego
Autor Natalia Bartnicka
Natalia Bartnicka31.03.2024 | 8 min.

Badanie integracji sensorycznej to ważny proces oceny funkcjonowania układu nerwowego w przetwarzaniu informacji docierających z różnych zmysłów. Jest ono szczególnie istotne dla dzieci, które mogą wykazywać zaburzenia w integracji bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, ruchowych czy też związanych z postawą ciała. Wiele symptomów, takich jak trudności z koncentracją, nadpobudliwość, problemy z koordynacją ruchową lub skrajne reakcje na bodźce sensoryczne, może wskazywać na potrzebę przeprowadzenia tego badania.

Kluczowe wnioski:
 • Badanie integracji sensorycznej jest kluczowe dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka i wykrycia potencjalnych zaburzeń.
 • Pomaga ono zidentyfikować przyczyny trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz dostosować odpowiednie terapie.
 • Przeprowadzane jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykorzystują różnorodne narzędzia i testy.
 • Zalecane jest dla dzieci wykazujących niepokojące objawy, takie jak problemy z koncentracją, nadpobudliwość lub trudności sensoryczne.
 • Wczesne rozpoznanie i terapia zaburzeń integracji sensorycznej mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Co to jest badanie integracji sensorycznej?

Badanie integracji sensorycznej jest procesem oceny zdolności układu nerwowego do prawidłowego przetwarzania i integracji informacji napływających ze wszystkich zmysłów. Nasz mózg musi koordynować bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe, węchowe oraz informacje o położeniu ciała, aby umożliwić nam prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas środowisku. Proces ten jest niezwykle złożony, szczególnie u dzieci, które dopiero uczą się interpretować i odpowiednio reagować na wiele różnorodnych bodźców.

Integracja sensoryczna jest kluczowa dla rozwoju umiejętności motorycznych, społecznych, poznawczych i emocjonalnych. Gdy występują zaburzenia w tym procesie, dziecko może mieć trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, regulacją emocji lub uczeniem się nowych umiejętności. Badanie integracji sensorycznej ma na celu identyfikację tych zaburzeń oraz dostarczenie rodzicom i terapeutom informacji niezbędnych do podjęcia odpowiednich działań.

Etapy rozwoju integracji sensorycznej

Proces integracji sensorycznej rozwija się stopniowo wraz z wiekiem dziecka. Można wyróżnić kilka kluczowych etapów:

 • Faza doznań wewnętrznych (0-3 miesiące) - dziecko uczy się integrować bodźce ze środka swojego ciała.
 • Faza doznań proksymalnych (3-8 miesięcy) - dziecko zaczyna integrować bodźce z najbliższego otoczenia, takie jak dotyk i dźwięki.
 • Faza doznań dystalnych (8-24 miesiące) - dziecko uczy się integrować bodźce z bardziej odległego otoczenia, jak wzrok i węch.

Objawy problemu z integracją sensoryczną w dzieciach

Problemy z integracją sensoryczną mogą przejawiać się w różnorodny sposób u różnych dzieci. Oto niektóre z najczęstszych objawów, na które warto zwrócić uwagę:

Nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, zapach, smak lub dotyk. Dzieci nadwrażliwe mogą reagować nieadekwatnie na bodźce, które dla innych są normalnym doświadczeniem sensorycznym, np. ściągając ubranie z powodu niewygodnego materiału. Natomiast dzieci niedowrażliwe często wydają się niewrażliwe na bodźce, które dla innych są wyraźnie odczuwalne.

Trudności z koordynacją ruchową, równowagą lub sprawnością motoryczną. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć kłopoty z wykonywaniem czynności wymagających zręczności, takich jak ubieranie się, wiązanie sznurowadeł lub chwytanie przedmiotów.

Problemy z integracją sensoryczną mogą wpływać na rozwój dziecka w wielu aspektach jego życia, od nauki i zachowania, po relacje społeczne i codzienne czynności. - Dr Anna Kowalska, terapeuta integracji sensorycznej

Nadmierna aktywność ruchowa lub impulsywność. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej często mają trudności z kontrolowaniem swojego poziomu pobudzenia i skupieniem uwagi, co może prowadzić do nadruchliwości i zachowań impulsywnych.

Czytaj więcej: Chromanie przestankowe - Jak rozpoznać objawy i skutecznie leczyć?

Badanie integracji sensorycznej - korzyści i cel

Przeprowadzenie badania integracji sensorycznej przynosi wiele korzyści zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców oraz opiekunów. Oto najważniejsze cele i zalety tego procesu:

Identyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej i określenie ich przyczyn. Badanie pozwala ocenić, na jakim etapie rozwoju integracji sensorycznej występują trudności u dziecka, co ułatwia dobór odpowiednich metod terapeutycznych.

Opracowanie indywidualnego planu terapii. Na podstawie wyników badania można stworzyć spersonalizowany program terapii integracji sensorycznej, który będzie odpowiadał konkretnym potrzebom i wyzwaniom danego dziecka.

Korzyści badania integracji sensorycznej Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej
 • Identyfikacja problemów
 • Indywidualny plan terapii
 • Wsparcie rozwoju dziecka
 • Pomoc dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki genetyczne
 • Problemy podczas ciąży lub porodu
 • Urazy głowy
 • Problemy zdrowotne

Wsparcie rozwoju dziecka w różnych obszarach, takich jak zdolności motoryczne, umiejętności społeczne, regulacja emocji, koncentracja uwagi i uczenie się. Terapia integracji sensorycznej pomaga dziecku lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i rozwijać swoje umiejętności.

Kto powinien poddać się badaniu integracji sensorycznej?

Zdjęcie Badanie integracji sensorycznej: Kto powinien je rozważyć i dlaczego

Badanie integracji sensorycznej zalecane jest dla dzieci, które wykazują niepokojące objawy mogące wskazywać na zaburzenia w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Oto niektóre sytuacje, w których warto rozważyć poddanie dziecka temu badaniu:

Gdy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, nadmierną ruchliwość lub impulsywność, co może świadczyć o problemach z regulacją poziomu pobudzenia.

W przypadku opóźnień w rozwoju motorycznym, problemów z koordynacją ruchową, równowagą lub zręcznością manualną.

Jeśli dziecko wykazuje nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, zapachy, smaki lub dotyk.

 • Nadmierna reakcja na hałas lub unikanie głośnych dźwięków
 • Niechęć do określonych tekstur lub materiałów
 • Skrajne preferencje smakowe
 • Niezdolność do ignorowania bodźców otoczenia

Problemy w relacjach społecznych lub izolowanie się od rówieśników mogą również wskazywać na potrzebę przeprowadzenia badania integracji sensorycznej.

Jak przebiega proces badania integracji sensorycznej?

Proces badania integracji sensorycznej przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy lub neurolodzy dziecięcy. Oto ogólny przebieg tego badania:

Na początku terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, aby zebrać informacje na temat jego historii rozwoju, zachowania, wyzwań i umiejętności.

Następnie przeprowadzane są obserwacje dziecka podczas zabawy i wykonywania różnych zadań. Terapeuta zwraca uwagę na sposób, w jaki dziecko reaguje na różne bodźce sensoryczne oraz na jego koordynację ruchową, zachowanie i umiejętności społeczne.

Narzędzia i testy wykorzystywane w badaniu

W trakcie badania integracji sensorycznej wykorzystywane są różnorodne narzędzia i testy, takie jak:

 • Standaryzowane kwestionariusze oceniające zachowanie i umiejętności dziecka w różnych sytuacjach.
 • Testy kliniczne obejmujące zadania ruchowe, manipulacyjne i poznawcze.
 • Specjalistyczne sprzęty, jak huśtawki, trampoliny, piłki sensoryczne itp., do oceny reakcji na bodźce.

Po zakończeniu badania terapeuta analizuje zebrane informacje i przygotowuje raport z wynikami oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej terapii lub oddziaływań, które mogą być potrzebne dziecku.

Alternatywne terapie dla problemów z integracją sensoryczną

Oprócz terapii integracji sensorycznej, istnieją również inne metody, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci. Wśród nich znajdują się:

Terapia zajęciowa, która koncentruje się na rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, takich jak ubieranie się, nauka pisania czy jedzenie.

Fizjoterapia, której celem jest poprawa koordynacji ruchowej, równowagi i siły mięśniowej poprzez ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe.

Terapia behawioralna, pomagająca w modyfikacji zachowań oraz nauce nowych, bardziej funkcjonalnych sposobów reagowania na bodźce sensoryczne.

W niektórych przypadkach zalecana jest również terapia logopedyczna, wspomagająca rozwój mowy i komunikacji, czy też terapia psychologiczna, wspierająca dzieci w radzeniu sobie ze stresem i regulacji emocji.

Wybór odpowiedniej terapii lub kombinacji różnych metod zależy od indywidualnych potrzeb i wyzwań dziecka. Ścisła współpraca z zespołem terapeutów jest kluczowa dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Podsumowanie

Przeprowadzenie badania integracji sensorycznej jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. To kompleksowa ocena umożliwia identyfikację wszelkich zaburzeń w przetwarzaniu bodźców sensorycznych i odpowiednie dopasowanie programu terapeutycznego. Dzięki temu możliwe jest wsparcie rozwoju dziecka w kluczowych obszarach, takich jak zdolności motoryczne, umiejętności społeczne czy regulacja emocji.

Zrozumienie potrzeby przeprowadzenia badania integracji sensorycznej jest kluczowe dla rodziców i opiekunów dzieci wykazujących niepokojące objawy, jak nadwrażliwość na bodźce, problemy z koordynacją ruchową czy trudności w koncentracji uwagi. Wczesna interwencja i odpowiednia terapia mogą znacząco poprawić jakość życia dziecka i ułatwić mu radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Potrzebujesz apteki na lotnisku Chopina? Sprawdź, gdzie ją znajdziesz!
 2. Guz kąta mostowo-móżdżkowego: Rokowania i opcje terapeutyczne
 3. Ból zęba reagujący na zimno: Co to oznacza, jak działać
 4. Diagnostyka kręgozmyku: Kiedy konieczne jest wykonanie RTG?
 5. Katowickie OIA: Przewodnik po karierze w branży farmaceutycznej
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Natalia Bartnicka
Natalia Bartnicka

Jako pasjonatka medycyny naturalnej i farmakologii, podążam ścieżką, która łączy starożytne mądrości z nowoczesną nauką, aby odkrywać, jak leki i terapie mogą współgrać z naturą. Założyłem portal jako przestrzeń dla tych, którzy szukają alternatywnych metod leczenia i chcą głębiej zrozumieć, jak naturalne substancje wpływają na nasze zdrowie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły