Print Friendly
AAA
Prawie 112 tys. złotych zebranych na remont sali widowiskowej!
Prawie 112 tys. złotych zebranych na remont sali widowiskowej!
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L

Fundacja Absolwentów UMCS na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji (nr 482/2013, 322/2014 oraz 2014/2105/OR), w dniach od 9 stycznia 2014 do 09 grudnia 2014 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną w ramach akcji społecznej pod nazwą “Absolwenci UMCS Swojej Chatce”. Celem przeprowadzonej zbiórki było pozyskanie środków finansowych na przebudowę i remont sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

.
„Absolwenci UMCS Swojej Chatce” to akcja społeczna zainicjowana przez absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skierowana była do wszystkich osób, które chciały wesprzeć działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności sali widowiskowej „Chatki Żaka”. W ramach publicznej zbiórki pieniędzy, realizowanej pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prowadzona była sprzedaż cegiełek wartościowych (o nominałach: 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł) oraz zbiórki datków do puszek kwestarskich. Ponadto darczyńcy mieli możliwość wparcia akcji poprzez wpłaty na konto akcji (także za pośrednictwem aplikacji internetowej z modułem płatności on-line, znajdującej się na stronie Fundacji).

.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób ze środowiska akademickiego UMCS, a w szczególności Absolwentów, udało się zebrać kwotę 111 669,80 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100), w tym:

  • sprzedaż cegiełek wartościowych: 85 760 zł,
  • datki do puszek kwestarskich: 2659,02 zł,
  • darowizny i dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy organizatora zbiórki: 23 636,87 zł.

.

Zebrana kwota zgodnie z decyzją Ministra zostanie przekazana na podstawie umowy – darowizny na rachunek bankowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zostanie wykorzystana przy planowanym remoncie sali widowiskowej Chatki Żaka.

Jednocześnie informujemy, iż akcja będzie kontynuowana do połowy 2015 roku.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję i wsparły ją finansowo składamy serdeczne podziękowania!

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x