Print Friendly
AAA
Standard Zarządzania Fundacji Absolwentów UMCS

Działając w oparciu o standardy profesjonalnego zarządzania w organizacjach pozarządowych, obowiązujące w trzecim sektorze, zespół Fundacji Absolwentów UMCS opracował, a następnie wdrożył „Standard Zarządzania w Fundacji Absolwentów UMCS”. Dokument ten ma charakter strategiczny, porządkuje reguły, którymi kieruje się nasza organizacja, aby skutecznie realizować swoje cele.

Intencją opracowania standardu jest uzupełnienie wymagań formalno-prawnych funkcjonowania Fundacji Absolwentów UMCS zestawem zasad, metod i narzędzi, przydatnych do sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją. Bazując na doświadczeniach naszego zespołu w pracy w sektorze biznesowym oraz administracji publicznej, opracowaliśmy standard, który jest zbiorem rozwiązań sprawdzonych w tych obszarach, dostosowując jego treść do potrzeb naszej organizacji, jako przedstawiciela trzeciego sektora.

Dokument wskazuje na reguły, do których nasza organizacja jest zobowiązana przez prawo, jak również opisuje kwestie nie definiowane wprost przez przepisy prawne. Ponadto wskazuje praktyki i zachowania w organizacji, które mają na celu wspieranie efektywności podejmowanych działań oraz budowanie kultury organizacji, a przez to renomy oraz wiarygodności Instytutu.

Standard Zarządzania w Fundacji Absolwentów UMCS obejmuje cztery płaszczyzny działania organizacji:

  • budowanie tożsamości organizacji,
  • zarządzanie,
  • finanse,
  • relacje z otoczeniem.

Z zawartością dokumentu zapoznane zostały wszystkie osoby pracujące i współpracujące z Fundacją Absolwentów UMCS.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x