Print Friendly
AAA
Zarząd i Rada Fundacji Absolwentów UMCS

Zarząd Fundacji Absolwentów UMCS:

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
W skład Zarządu Fundacji Absolwentów UMCS wchodzą:

Arkadiusz Wronowski – Prezes Zarządu Fundacji
Agnieszka Sąsiadek– Wiceprezes Fundacji

 

Rada Fundacji Absolwentów UMCS:

Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

Skład Rady Fundacji Absolwentów UMCS:

1. dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw. – Rektor UMCS – Przewodniczący Rady
2. prof. sztuk. muz. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich UMCS – członek Rady
3. Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS – członek Rady
4. Jamie Lynn Marshall – Fundator – członek Rady
5. Marcin Pastuszko – członek Rady – radca prawny

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x