Print Friendly
AAA
Konferencja
Konferencja

 .

Fundacja Absolwentów UMCS w ramach projektu “Akademia Wolontariatu Sportowego” organizuje ogólnopolską konferencję szkoleniową „Wolontariat w sporcie akademickim”, która odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

.

Ideą konferencji jest zapoznanie z projektem “Akademia Wolontariatu Sportowego”, realizowanym przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu „Organizacja działań na rzecz sportu akademickiego”.

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników prac ekspertów nad modelami funkcjonowania centrów wolontariatu w środowisku akademickim oraz promocja wolontariatu w sporcie akademickim. Omówione na niej zostaną prawne i organizacyjne aspekty tworzenia i funkcjonowania akademickich centrów wolontariatu sportowego, z uwzględnieniem dobrych praktyk w zakresie wolontariatu w sporcie akademickim. Zaprezentowany zostanie także nowoczesny serwis internetowy służący do rekrutacji wolontariuszy, komunikacji pomiędzy klubami sportowymi a wolontariuszami oraz do promocji idei sportu.

Uczestnicy konferencji zostaną przeszkoleni z zakresu organizacji i prowadzenia centrów wolontariatu sportowego oraz form promocji wolontariatu w sporcie akademickim wśród studentów, a także z metod pozyskiwania środków na finansowanie działalności centrów wolontariatu sportowego.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowiska sportu akademickiego, a także do działaczy, członków i sportowców, należących do Akademickiego Związku Sportowego oraz pracowników uczelni zajmujących się sportem akademickim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15 listopada 2015 roku.

Sprawdź program konferencji oraz informacje dotyczące rejestracji.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x