Print Friendly
AAA
Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Udostępnij:
Mail
F
G
I
L

 

Fundacja Absolwentów UMCS w ramach puli środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok, otrzymała finansowanie na realizację projektu pn. „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”. Projekt jest realizowany w terminie od maja do grudnia b/r i jego głównym celem jest stworzenie popularno-naukowego wortalu internetowego, a także realizacja programów i projektów edukacyjnych dla mieszkańców  Lublina.

Projekt zakłada integrację lubelskiego środowiska akademickiego wokół idei Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji i realizowany jest przy współpracy z lubelskimi uczelniami publicznymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku akademickim.

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Lublina w zakresie otwartego dostępu do zasobów wiedzy oraz materiałów edukacyjnych i naukowych, oferowanych przez lubelskie środowisko akademickie – niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia, statusu społeczno-ekonomicznego i kulturalnego.

Celami projektu są także: 

 • promocja oferty edukacyjnej i naukowej lubelskiego ośrodka akademickiego,
 • zapewnienie dostępu do bezpłatnych kursów e-learningowych z języka angielskiego oraz języka polskiego dla mieszkańców Miasta Lublin,
 • wsparcie młodzieży z lubelskich szkół w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • prezentacja potencjału Miasta Lublin, jako najlepszego miejsca do studiowania, pracy i życia,
 • podnoszenie prestiżu Miasta Lublin jako międzynarodowego ośrodka akademickiego,
 • integracja mieszkańców z lubelskim środowiskiem akademickim,
 • promocja osiągnięć naukowców i absolwentów lubelskich uczelni,
 • aktywizacja różnych grup społecznych mieszkańców Lublina, pod kątem zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

 

 .

Poniżej przedstawimy działania jakie zostały podjęte w ramach projektu.

W ramach projektu stworzony został nowoczesny wortal internetowy o charakterze popularno-naukowym pn. „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”. Na wortalu w formie materiałów wideo, publikowane są treści zarówno edukacyjne, jak i naukowe. Znajdą się w nim: wykłady, prezentacje czy pokazy prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, dostępny jest również moduł nowoczesnych kursów e-learningowych z języka polskiego i angielskiego. Łącznie przygotowanych zostanie i bezpłatnie udostępnionych ponad 100 materiałów filmowych, tematyką nawiązujących do Lublina, jego historii, środków transportu, turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia czy czasu wolnego.

Ukazanie Lublina jako miasta najlepszego do studiowania, pracy i życia zapewniliśmy poprzez realizację programu edukacyjnego „Zainspiruj się Lublinem”, dzięki któremu studenci oraz uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w trakcie 40 spotkań mogą m.in.: zapoznać się z ofertą edukacyjną lubelskich uczelni wyższych.

Projekt zakłada także wsparcie lubelskich uczniów w odpowiednim wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zorganizowanych zostanie 30 spotkań warsztatowych mających na celu określenie typów osobowości i predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Lublina.

Ponadto w ramach projektu organizowanych jest 30 spotkań z doradcami zawodowymi z Biur Karier lubelskich uczelni, przeprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Lublinie.

Projekt zakładał przeprowadzenie badań i opracowanie raportu dot. analizy oferty lubelskich uczelni. Opracowano raporty zawierające analizę oferty edukacyjnej lubelskich uczelni, a także ocenę atrakcyjności Miasta Lublina jako miejsca do studiowania. Badania dotyczyły:

 • oceny oferty edukacyjnej lubelskich uczelni publicznych przez licealistów (maturzystów) oraz studentów;
 • preferencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z Lublina, co do miejsca studiowania (wskazanie kierunków migracji);
 • wskazania czynników determinujących uczniów do wyboru innego miejsca studiowania niż Miasto Lublin;
 • wskazania czynników determinujących uczniów do wyboru Miasta Lublin do studiowania (ocena atrakcyjności Miasta Lublin przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, studentów oraz studentów zagranicznych, w tym ocena czy liczba studentów zagranicznych i poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych zachęca/zniechęca do studiowania w Lublinie);
 • wskazania czynników mogących wpłynąć na decyzje uczniów co do wyboru lubelskiej uczelni;
 • oceny atrakcyjności lubelskiego rynku pracy z perspektywy uczniów i studentów, w tym studentów cudzoziemców;
 • uzyskania studenckiej oceny Lublina jako miasta do rozwoju biznesu/przedsiębiorczości.

Opracowany raport posłuży dostosowaniu oferty edukacyjnej miasta Lublin do zmieniających się potrzeb młodych mieszkańców.

Realizacja tego programu polega na organizacji spotkań z ekspertami i praktykami biznesu w ramach wspierania edukacji ekonomicznej. Zorganizowany zostanie cykl min. 40 spotkań/wykładów, podczas których uczestnicy poznają praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkania będą kierowane zarówno do studentów lubelskich uczelni, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x