Print Friendly
AAA
Zapisy

Zapisy na Absolutoria 2020 będą odbywać się w terminie 1.04.2020 – 30.04.2020

.

Zapisy odbywać się będą u Starostów poszczególnych lat i kierunków studiów, w trakcie dyżurów Koordynatora Absolutoriów na poszczególnych Wydziałach oraz w (miejsce prowadzenia zapisów podamy wkrótce)

Udział w uroczystości jest odpłatny – koszt 65 zł (darowizna na cele statutowe).

Informujemy, iż Starostowie zbierający zapisy wśród studentów, będą mieli zapewniony bezpłatny udział w uroczystościach absolutoryjnych swojego Wydziału.

Terminarz  dyżurów na Wydziałach oraz w wyznaczonym miejscu podamy wkrótce. 

Zobacz harmonogram Absolutoriów UMCS 2020

.

Masz pytania dotyczące Absolutoriów?

Napisz do nas: absolutoria2020@faumcs.pl lub zadzwoń 535-836-441


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie  przy ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.12, adres e-mail:biuro@faumcs.pl, tel. 81 822-85-54
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu świadczenia usługi organizacji uroczystości „Absolutoria 2019”;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu administratora danych w celu oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny dla realizacji usługi, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w uroczystości „Absolutoria 2019”. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
  5. Informujemy, iż nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x